Välkommen till populära AlléLoppis Alingsås!

AlléLoppis Alingsås är en nu mera återkommande tradition som genom åren vuxit i popularitet och som inte minst vi som arbetar med längtar efter och där vi med engagemang och glädje ser fram mot att få möta såväl tidigare som nya både säljare och köpare.

Här finns ett gyllene tillfälle att för Dig som privatperson sälja något av det som fyller förråd, källare, barnrum, garage, ”överskott” vid flyttning eller annat med mera. Tanken är att det som Du själv inte längre har nytta eller glädje av ska komma andra till gagn.

Med andra ord: Tanken är att det ska saluföras begagnade saker och ting och/eller kanske något egenproducerat/plockat/bakat etc. 

För Dig som besökare finns här ett otal chanser att verkligen fynda såväl till Dig själv som till glädje för andra.

AlléLoppis Alingsås är i gång samtliga lördagar under tiden 5 juni-11 september klockan 07:00-15:00 (förutom Midsommardagen).

Vi som arrangerar denna AlléLoppis och därmed också är ansvariga gent emot tillståndgivande Polismyndighet och även gent emot Alingsås kommun har representanter på plats i Allén under ovan angiven tid. Dessa känns igen i våra gula reflexvästar med vår logotype på.

Notera att dessa representanter gärna besvarar frågor etc.

Covid-19
Vi har i fullt samförstånd med tillståndsgivande myndighet – Polisen Alingsås – tagit följande beslut:

  • Max. 1 stånd mellan 2 träd
  • Varje stånd ska ha tillgång till handsprit för allmänt bruk
  • I övrigt faller det givet på varje närvarande persons eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Se vidare www.folkhalsomyndigheten.se

OBS!
Det är av största vikt att ovan efterlevs. Vi som arrangör har full rätt att stänga av den/de som inte följer regelverket.

OM ovan inte efterlevs riskerar vi (alla) att AlléLoppis Alingsås förlorar rätten att bedriva denna sin så omtyckta och populära verksamhet